Cintoríny v obci

Najstarší cintorín na Crkove pochádza z roku 1834. Obec má nový cintorín od roku 1933. Je v bezprostrednej blízkosti pôvodného cintorína, ktorý bol založený v roku 1834. Asi v roku 1800 bol na pochovávanie vyčlenený priestor okolo súčasného kostola, o čom svedčí i kríž stojací v areáli kostola, tabuľka s upozornením a nerovný povrch zeme. Pred rokom 1800 pochovávali na mieste okolo dreveného kostola U Kašíkov. Na novom cintoríne je postavený kríž, ktorý je zložený z dvoch častí: spodná časť je z pomníka bývalého rakúsko – uhorského cisára a kráľa Františka Jozefa I., ktorý stál v záhrade notárskeho domu, ale po vyhlásení Československej republiky v roku 1918 bol zničený. Vrchná časť je z pomníka padlých vo svetovej vojne, ktorý bol osadený pred kostolom. Pretože bola na ňom tabuľa s menami po maďarsky napísanými, tiež bol odstránený. Cintorín bol dlhé roky opustený a neohradený a medzi obyvateľmi sa povrávalo, že kto sa dá na vadičovský cintorín pochovať, bude spasený, ale od kráv, kôz a oviec. Až v roku 1944 pod vedením miestneho kňaza Pavla Horvátha a vedúceho notára Jána Brečku, ktorý zorganizovali zbierku vo výške 400 Kčs a za prispenia cirkvi vo výške 3 800 Kčs. Aj prispením občanov sa miestny cintorín podarilo oplotiť a dokázať, že si vedia uctiť svojich blízkych, ktorí na cintoríne odpočívajú.

 

Obec mala do roku 1999 na pochovávanie vyčlenené dva cintoríny. Jeden pre občanov Horného Vadičova a druhý je zriadený pre občanov Prostredného Vadičova.
20. septembra 1991 bol položený základný kameň na výstavbu Domu nádeje na novom cintoríne.
12.9.1999 správca našej farnosti Mgr. Ján Sňahničan na novozaloženom cintoríne Crkovo pri Dome nádeje po viac ako 50 rokoch posvätil novoosadený drevený kríž.
30.10.2004 sa dokončilo oplotenie cintorína s osadením novej kovanej brány, ktorú zhotovil mladý umelecký kováč Andrej Remiš. V tomto roku bol opravený betónový podstavec pod krížom na hornom cintoríne. O jeho opravu sa postarala p. Štefánia Cabadajová. Tento podstavec stál ešte v 19. storočí a na začiatku 20. storočia vo vtedajšom parku (areál poštového úradu). Bola na ňom umiestnená busta cisára Františka Jozefa I. Tú po rozpade Rakúsko – Uhorska v roku 1918 odstránili a do vápencového kameňa vytesali: 1914 – Pro patrie, na počesť padlých vojakov v 1. svetovej vojne.

 

Výzva na zaplatenie hrobových miest – cintoríny v k. ú. Horný Vadičov

 

Výzva na zaplatenie hrobových miest – cintorín v k. ú. Prostredný vadičov

 

Upozornenie na povinnosť nahlasovať stavebné úpravy hrobových miest

 

Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta – cintorín Horný Vadičov

 

Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta  – cintorín Prostredný Vadičov

 

Vyhľadanie zosnulého

Meniny

Sobota 13. júla 2024
Dnes má meniny Margita,
zajtra Kamil


Galéria

viac