Dobrovoľný hasičský zbor

V roku 1924 došlo k súpisu členov hasičského zboru v obci. Celková organizovaná činnosť, prevzatie výstroja a ďalšie aktivity začínajú v roku 1926. Prvým veliteľom hasičského zboru od roku 1924 bol notár Dúbravka, predsedom Ján Holienčik, strojníkom Ján Berešík /kováč/. Ďalší zakladajúci členovia boli: Štefan Holienčik, Imrich Lilan, Vincent Lilan, František Berešík /Haloš/, Štefan Zajac /Brinček/, Gašpar Hošták, Ludvík Šimík / Polok/, Štefan Bizík /stolár/, Štefan Káčerík /Hudec/, Štefan Kašík /Klanica/, Jozef Káčerík /Klanica/, Jozef Káčerík /Tomaščin/, Mikuláš Kubík, Tobiáš Kapitulík, Michal Bizík /kostelný/, Juraj Minárik, Ján Bizík /Lašek/, Ignác Minárik, Martin Kašík, Štefan Kašík /Slivka/, Eduard Slivka. V roku 1933 hasičský zbor tvorilo 25 členov a veliteľom bol starosta obce Ján Holienčik.

 

1.9.1936 si občania Horného Vadičova obliekli sviatočný šat, pretože v tento deň pán farár Karol Rumpel slúžil pred kostolom poľnú omšu, pri ktorej posvätil motorovú striekačku PS – 6. Motorová striekačka bola využívaná pri hasení požiarov v obci. V roku 1966 oslávili členovia požiarnej ochrany vznik hasičského zboru.V roku 1976 členovia oslavujú polstoročnicu. Postupne sa zvyšuje aj počet členov hasičského zboru. V roku 1977 mal požiarny zbor už 132 dobrovoľníkov. Ani v 80-tych rokoch činnosť požiarneho zboru nezaostáva. Každoročne vykonávajú preventívne prehliadky domov a objektov v obci a vytvárajú sa i dve žiacke družstvá. V roku 1981 ZPO vlastní požiarne auto Praga V3S a 2 striekačky. V roku 1988 má naša obec k dispozícii i požiarnu Tatru 138 s nadstavbou cisterny CAS 32 a striekačky.

 

História Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci siaha do prvých rokov 20. storočia. Počas desiatok rokov pôsobenia sa vystriedalo mnoho generácii hasičov s väčšou i menšou členskou základňou. Doba si vyžiadala účinnejšie zásahy pri požiaroch, pričom prvou lastovičkou v modernizácii techniky boli dve ručné striekačky nadobudnuté v roku 1902. Od tých čias modernizácia pokračovala ďalej a tak pribudla v roku 1934 do  výzbroje motorová striekačka  PS – 6 a neskôr v roku 1965 ďalšia motorová striekačka DS – 16, ktorá mala dvojnásobne vyššiu výkonnosť ako predchádzajúca striekačka z roku 1885.O túto techniku sa staral pán Valent Urbaník z Galieroviec.  Ďalším pokrokom bola  v roku 1975 cisternová striekačka na podvozku Praga PV3S a neskôr jej modernejší nástupca Tatra 138 s nadstavbou cisterny CAS 32, ktorá slúži do dnešných čias. Doba nepriniesla len novú techniku, ale aj  novú hasičskú zbrojnicu, s ktorej výstavbou sa začalo v roku 1951 a ukončená bola v roku 1957. Dobrovoľní hasiči sa sporadicky zúčastňovali hasičských súťaží v okolitých obciach. Počas rokov sa striedali obdobia aktívnejšie s menej aktívnymi, ale vždy sa našli vytrvalí a odvážni dobrovoľníci, ktorí neváhali chrániť zdravie a majetky obyvateľov nielen  našej obce ale i blízkeho okolia. V posledných rokoch  činnosť DHZ ožila. Začalo sa s opravou vozidla Tatra a to výmenou čerpadla a opravou armatúr, ktoré boli poškodené. Po náročnej oprave a následnej údržbe je vozidlo schopné výjazdu. Po spojazdnení vozidla Tatra sa pristúpilo ku kompletnej generálnej oprave striekačky PS – 12, na ktorej bol vymenený motor, čerpadlo po generálnej oprave a väčšina dielov. Po tejto oprave bolo možné pristúpiť k ďalšej činnosti, ako je práca s mládežou. Chlapci i dievčatá sa s veľkým  záujmom hlásili do radov DHZ a začali sa zúčastňovať súťaží. So vznikom CVČ začal pracovať krúžok „Mladý hasič“, do ktorého sa prihlásilo 30 detí. Tieto sa s chuťou a elánom zúčastňujú rôznych hasičských súťaží v rámci celého okresu, z ktorých si prinášajú mnoho pohárových ocenení. Tieto trofeje sú vystavené v Obecnej knižnici. Súťaže pozostávajú z Jesenného kola hry „Plameň“, Zimných halových hier  a Okresného kola v útoku CTIF, štafetového behu a požiarneho útoku. Účasťou na súťažiach sa mládež zdokonaľuje v technike, zručnosti a vytrvalosti. Popri práci s mládežou bolo nutné sa postarať o jednotný úbor a dopravu na súťaže, za čo patrí srdečná vďaka ústretovým a obetavým ľuďom. Zúročením práce s mládežou bola príkladná účasť mladých hasičov pri lesných požiaroch, povodniach a následnej likvidácii škôd.  Ochotne, nezištne, bez nároku na odmenu, týmito činmi mnohým priniesli úžitok. Z dôvodov zvýšeného rizika lesných požiarov a povodní bolo nutné zakúpiť  ďalšiu techniku  a to čerpadlo Oleomac. V súčasnej dobe DHZ disponuje funkčnou technikou schopnou zasiahnuť.  V roku 2009 oslávilo DHZ 85. výročie založenia. Pri tejto príležitosti boli odovzdané pamätné a ďakovné listy a  uskutočnila sa súťaž v požiarnom útoku o pohár starostu obce. Súčasťou osláv bola svätá omša a posvätenie techniky.  Nech  má DHZ vo svojich radoch i naďalej takých  aktívnych, schopných, vytrvalých a obetavých ľudí. Takých, ktorí sú vždy a v každej chvíli ochotní nezištne pomôcť.

 

Pamätnica k 85. výročiu

 

Pozvánka – výročná členská schôdza DHZ Horný Vadičov dňa 02.03.2019

 

Pozvánka – súťaž o Vadičovský pohár – DHZ obce Horný Vadičov dňa 28.07.2019

Meniny

Sobota 13. júla 2024
Dnes má meniny Margita,
zajtra Kamil


Galéria

viac