Zmluvy – 2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/300 – Antónia Lašeková 28.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/302 – Antónia Lašeková 28.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/303 – Antónia Lašeková 28.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/301 – Antónia Lašeková 28.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/308 – Mária Králiková 23.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 79, sekcia B – Zuzana Berešíková 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/447 – Zuzana Berešíková 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/241 – Jozef Kubík 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/198 – Michal Kľučiarik 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/199 – Michal Kľučiarik 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/200 – Michal Kľučiarik 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2010/540 – Antónia Dadajová 23.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 339, sekcia B – Zuzana Mičundová 23.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 96, sekcia B – Štefánia Berešíková 23.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 41, sekcia A – Jozef Remiš 23.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 299, sekcia B – Jozef Remiš 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/124 – Mária Kvašňovská 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/373 – Vladimír Minárik 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/167 – Ing. Anna Mečiaková 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/480 – Zuzana Remišová 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/259 – Mária Kopasová 23.12.2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Viera Blažeková, štatutárny audítor 23.12.2018
Zmluva o vytvorení diela – FS Kýčera 23.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 263, sekcia B – Vladimír Mičunda 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/44 – Vilma Mečiaková 18.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2009/512 – Alena Švecová 18.12.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 4565422 – obecná studňa 04.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/132 – Mária Hrošovská 03.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 145, sekcia B – Ján Kvašňovský 03.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 95, sekcia B – Ján Kvašňovský 03.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 45, sekcia B – Ján Kvašňovský 03.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 301, sekcia B – Ján Kvašňovský 03.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 129, sekcia B – Ján Kvašňovský 30.11.2018
Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve – TENDERnet. Žilina 30.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 238, sekcia B – Anna Berešíková 28.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 121, sekcia A – Anna Berešíková 28.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 84, sekcia B – Vladimír Ďurika 28.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32, sekcia C – Hermina Králiková 28.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 173, sekcia B – Milena Kuriaková 28.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 438, sekcia B – Milena Kuriaková 28.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7, sekcia A – Jana Svrčková 27.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 176, sekcia A – Daniela Gajdošová 27.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 345, sekcia B – Anna Mikátová 14.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 148, sekcia B – Anna Mikátová 14.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 251, sekcia A – Emília Kubaščíková 14.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 165, sekcia B – Emília Kubaščíková 14.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 305, sekcia B – Iveta Hyllová 14.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 222, sekcia A – Mária Grancová 14.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 221, sekcia B – Mária Grancová 14.11.2018
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy – SSD, a.s. Žilina 12.11.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/40 – Oľga Orieščiková 08.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202, sekcia A – Božena Černochová 08.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11, sekcia B – Anna Kozinová 08.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 174, sekcia B – Anna Kozinová 08.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15, sekcia C – Antónia Maceková 08.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 117 – Viktor Králik 05.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 73, sekcia B – Mária Petreková 05.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 166, sekcia A – Peter Madigár 05.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 74, sekcia A – Mária Beliančinová 29.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 43, sekcia B – Štefánia Bezáková 26.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 112, sekcia B – Antónia Vráblová 26.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 133, sekcia A – Antónia Kuriaková 26.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 198, sekcia A – Peter Macúš 26.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 139, sekcia A – Ivan Janek 26.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 105, sekcia A – Michaela Oškrobanyová 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 108, sekcia B – Karol Orieščik 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 98, sekcia B – Mária Cabadová 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 73, sekcia A – Anna Briššová 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12 – Hermína Kašíková 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 52, sekcia C – Ondrej Tulec 22.10.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/110 – Anna Káčeriková 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 237, sekcia A – Ján Káčerík 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2, sekcia C – Ján Káčerík 22.10.2018
Zmluva o dielo – MARPAL s.r.o. Kysucké Nové Mesto 17.10.2018
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti – CVČ Horný Vadičov 16.10.2018
Dodatok k zmluve o výpožičke nehnuteľnosti – ZO JDS 16.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 357, sekcia B – Emília Hanzelová 16.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 180, sekcia A – Emília Hanzelová 16.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25, sekcia B – Mária Berešíková 12.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30, sekcia C – Mária Ďuranová 12.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 204, sekcia A – Emília Kvašňovská 12.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26, sekcia B – Anna Čelková 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 132, sekcia A – Jarmila Melišová 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 131, sekcia A – Jarmila Melišová 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21, sekcia A – Anton Káčerík 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29, sekcia A – Anton Káčerík 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20, sekcia A – Anton Káčerík 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 224, sekcia B – Emília Andelová 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 290, sekcia B – Elena Staníková 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 388, sekcia B – Anton Orieščik 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 182, sekcia B – Anna Zajacová 11.10.2018
Dohoda o urovnaní –  JUDr. Marcel Šmehýl, Žilina 03.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 169, sekcia A – Mária Beliančinová 03.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 184, sekcia A – Cyril Kubaščík 01.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 342, sekcia B – Antónia Bíziková 27.09.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 41, sekcia B – Antónia Bíziková 27.09.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 114, sekcia B – Antónia Cabadajová 25.09.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 223, sekcia A – Ján Madigár 25.09.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č.373, sekcia B – Mária Bellová 24.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina 20.09.2018
Nájomná zmluva č. 13/2018 – CVČ Horný Vadičov 04.09.2018
Zmluva č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov – Združenie mariánskej mládeže, Nitra 06.08.2018
Zmluva č. 4/2018  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov  – Združenie mariánskej mládeže, Nitra 06.08.2018
Zmluva o kontrolnej činnosti – EKOTEC, s.r.o. Bratislava 06.08.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04647 – Fond na podporu umenia, Bratislava 06.08.2018
Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu – SPP, a. s. Bratislava 31.07.2018
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu – SPP, a. s. Bratislava 31.07.2018
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom, a.s. Bratislava 24.07.2018
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom, a.s. , Bratislava 24.07.2018
Sponzorská zmluva – REAL, s.r.o. Kys.N.Mesto –  1.str.       Sponzorská zmluva – REAL, s.r.o. Kys.N.Mesto – 2. str. 12.07.2018
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov – ŠPORTCENTRUM Žilina 02.07.2018
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 8/652/2018 – Alžbeta Linetová, Lopušné Pažite 73, 023 36 Radoľa 29.06.2018
Nájomná zmluva č. 12/2018 – ZUŠ Kysucké Nové Mesto 29.06.2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001490-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR 21.06.2018
Kúpna zmluva – frézka spodná s príslušenstvom FVS 3023- Ján Beliančin 19.06.2018
Zmluva o dielo č. 2/2018 – Pavol Gombár – Button, Maršová-Rašov 13.06.2018
Dohoda o spolupráci č. Z-D-2018-000700-00 – Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina 07.06.2018
Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2018-000699-00 – Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina 07.06.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1-278-2017- Veronika Gacíková 10.05.2018
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby- BROS Computing, s.r.o. Žilina 09.05.2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb – JUDr. Stanislav Záhumenský, Fraňa Kráľa 1504, Čadca 25.04.2018
Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA – spätný zber pneumatík 24.04.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214550 – Šatne na futbalovom ihrisku – SSE, a.s. Žilina 24.04.2018
Oznámenie o ukončení zmluvy č. 0072145501 ČOM 7214550 – SSE, a.s. Žilina 24.04.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny-zmena obchodného produktu – SSE, a.s. Žilina 24.04.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 243, sekcia A, k.ú. Horný Vadičov – Jozef Kvašňovský 24.04.2018
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov č. 2-2018 – FK Vadičov 18.04.2018
Zmluva č. 38 242 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR – DPO SR Bratislava 18.04.2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT – IVES Košice 12.04.2018
 Zmluva o vytvorení diela so súhlasom na jeho použitie – Juraj Laššuth, Dolný Kubín  27.03.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Anna Capková 05.03.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Anna Capková 05.03.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 55, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Jozef Hanzel 05.03.2018
Dohoda o skončení nájmu btu č. 4/652/2017 – Lucia Káčeríková 05.03.2018
Dohoda o skončení nájmu bytu č. 5/651/2017 – Samuel Kubáščik 05.03.2018
Zmluva o nájme bytu č. 4/652/2018 – Tamara Mikolášová 05.03.2018
Zmluva o nájme bytu č. 5/651/2018 – Ľuboš Kubaščík 05.03.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214551 22.02.2018
Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. Marcel Šmehýl, Daniela Dlabača 2/978, Žilina 14.02.2018
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2018 – č. zmluvy o poskytnutí dotácie 1/2018 – DHZ Horný Vadičov 26.01.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02204 – Fond na podporu umenia Bratislava 24.01.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Alojzia Pavlusíková 16.01.2018
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 2/652/2018 – Anna Vajdová 15.01.2018
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5/652/2017 – Erika Káčeríková 02.01.2018
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 9/652/2017 – Ján Poláček a manž. Mária 02.01.2018
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5/651/2017 – Samuel Kubáščik 02.01.2018

 

Meniny

Utorok 28. mája 2024
Dnes má meniny Viliam,
zajtra Vilma


Galéria

viac