Zámer Obce Horný Vadičov

Oznámenie – podnikateľský zámer Obce Horný Vadičov  – Projekt Sociálny podnik Horný Vadičov, s.r.o.

Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným

 

Oznámenie o zámere obce Horný Vadičov vzájomnej zámeny pozemkov – nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok par. č. 285/3

 

Oznámenie o zámere obce Horný Vadičov odpredať obchodný podiel v spoločnosti Agrofarma Vadičov, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti Energostav, s.r.o.

 

Oznámenie o zámere predať hnuteľný majetok vo vlastníctve obce

 

Oznámenie o zámere Obce Horný Vadičov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – pozemok  KNC  par. č. 274/2 o výmere 17 m2  – p. Antónia Dadajová, Sládkovičova 1206/5, Kysucké Nové Mesto

 

Oznámenie o zámere Obce Horný Vadičov vzájomnej zámeny pozemkov – nehnuteľný  majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok KNC  novovytvorená parcela  č. 1963/5 o výmere 34 m2 – p. Ing. Miroslav Kelko a manželka Mgr. Erika Kelková, Horný  Vadičov 669

 

Oznámenie – Zámer obce Horný Vadičov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – pozemok KNC parc. č. 274 o výmere 35 m2 – p. A. Dadajová, Sládkovičova 1206-55, Kysucké Nové Mesto a p. Ing. Pavol Ďuríček,Horný Vadičov 37

 

Oznámenie – Zámer Obce Horný Vadičov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa  – pozemok KNC parc. č. 2857- 23 o výmere 106 m2 – p. Ján Beliančin a manž. Helena, bytom Horný Vadičov 588

 

Oznámenie – Zámer Obce Horný Vadičov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – pozemok KNC parc. č. 2712 o výmere  8m2 – p. Antónia Bíziková a Miloš Bízik, bytom Horný Vadičov 167

 

Oznámenie – Zámer Obce Horný Vadičov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – pozemok KNC 2764-5 o výmere 29 m2 – p.  Jaroslav Mičunda a manž. Zuzana, bytom Horný Vadičov 485

 

 

 

Meniny

Sobota 13. apríla 2024
Dnes má meniny Aleš,
zajtra Justína


Galéria

viac