Zmluvy – 2017

Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 2/651/2017 – Erik Harcek 02.01.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Katarína Vnuková 18.12.2017
Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb – Ing. Viera Blažeková, Stolečné 933, Dlhé Pole 18.12.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 6/652/2017 – Ing. Veronika Mlynárová 15.12.2017
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. 07.12.2017
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov – ELEKOS Nitra 06.12.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02204 a DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02204 – Fond na podporu umenia Bratislava 06.12.2017
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov – Ing. Alena Kovalíková, Rozkvet 2032/67-53, Považská Bystrica 27.11.2017
Licenčná zmluva – TENDERnet s.r.o. Žilina 21.11.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie 1/2017 – FK VADIČOV, OZ Horný Vadičov 160 14.11.2017
Dohoda č. 17/25/010/117 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 10.11.2017
Zmluva o úvere č.02/082/09 – Dodatok č. 2 – Prima Banka 20.10.2017
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – ELEKOS, Párovská 44, Nitra 19.10.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 10/651/2017 – Michal Zátorský  29.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 9/651/2017 – Miroslava Orešanová 29.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 8/651/2017 – Mária Mintáchová 29.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 4/651/2017 – Mgr. Iveta Žuborová 29.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3/651/2017 – Ondrej Martinček 29.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 1/651-/017 – Viera Galieriková 29.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3/652/2017 – Bc. Terézia Klučiariková 29.09.2017
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla – WUSTENROT poisťovňa, a. s. Bratislava 21.09.2017
Kúpna zmluva – nákladné vozidlo Mercedes Benz Vito 21.09.2017
Výpoveď zmluvy č. ZSV0922201503 – ENVI – PAK, a. s. Bratislava 19.09.2017
Zmluva na poskytovanie servisných služieb – IS – Industry Solutions, a. s. Žilina 19.09.2017
Dohoda o skončení zmluvy o prenájme dopravného prostriedku k 31.08.2017 06.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 10/652/2017 – Lukáš Zátorský 31.08.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017 – č. 4/2017 – ŠPORTCENTRUM Žilina, Lieňová 15/9, Žilina 24.08.2017
Príloha č. 1 k Zmluve č. ZVS0922201503 – ENVIPAK, a. s. Bratislava 31.07.2017
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000-371 – Remek, s.r.o., Nálepkova 2, Nitra  26.07.2017
Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. Marcel Šmehýl, Daniela Dlabača 2/97, Žilina 26.07.2017
Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. Marcel Šmehýl, Daniela Dlabača 2/97, Žilina 20.07.2017
Zmluva o vytvorení diela – FS JAVORNÍK LÚKY, Miroslav Štefánik, Lúky 281, Púchov 18.07.2017
Zmluva o vytvorení diela – ĽH SOKOLIE, Ladislav Stančiak, Horská 1933, Skalica 18.07.2017
Zmluva o vytvorení diela – FS SKALIČAN, Alžbeta Michalovičová, Dr.J.Šátka2767, Skalica 18.07.2017
Zmluva o dielo č. 72/ODHM/6/2017 -RÚVZ Čadca 13.07.2017
Zmluva č. 198/2017 o poskytovaní strážnej služby – STANPER SECURITY, s.r.o. 10.07.2017
Zmluva o uskutočnení vystúpenia – Róbert Kajzer, Nemečky 170, Prašice 10.07.2017
Zmluva o verejnej produkcii – Róbert Mrva, Poľná 840, Sereď 07.07.2017
Zmluva o verejnej produkcii – Igor Fekete, Žilinská 10, Bratislava 07.07.2017
Zmluva o verejnej produkcii – Ing. Pavel Peschl, Záhradná 663, Limbach 07.07.2017
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu – ABBORN PRODUCTION s.r.o. Rozhanovce 07.07.2017
Zmluva o nájme bytu č. 4/652/2017, Nájomný bytový dom „B“ – Lucia Káčeríková 04.07.2017
Dohoda o skončení nájmu – Anna Panušková, Dubská cesta 648, Kysucké Nové Mesto 04.07.20147
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 231/K/OK-217 – Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina 22.06.2017
Zmluva č. 37195 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 06.06.2017
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 82, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Justina Macušová 01.06.2017
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 305, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Justina Macušová 01.06.2017
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku č. 441 9009322 – Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v obci Horný Vadičov – Komunálna poisťovňa, a. s. Bratislava 29.05.2017
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb – výmena SIM – Slovak Telekom 25.05.2017
Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. Marcel Šmehýl 23.05.2017
Zmluva o vytvorení diela: Monografia obce Horný Vadičov, kapitola: Nárečie – Mgr. Adela Kullová 18.05.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 81, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Anna Pacholská 12.05.2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017 č. 3/2017 – Združenie mariánskej mládeže Nitra 25.04.2017
Zámenná zmluva – Ing. Miroslav Kelko a manž. Mgr. Erika Kelková, Horný Vadičov 669 a Obec Horný Vadičov 10.04.2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 05-2014 na externý projektový manažment – Ing. Zuzana Žideková 05.04.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015-000041-863 zo dňa 06.07.2015 – Ministerstvo vnútra SR 19.03.2017
Zmluva o prevode správy majetku – ZŠ a MŠ Horný Vadičov 19.03.2017
Zmluva o nájme bytu č.1/278/2017 – Mgr. Veronika Gacíková 15.03.2017
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov k Nájomnej zmluve č. 03-2015 – KAMI LOGISTIC. spol. s r.o. Budatínska Lehota 01.03.2017
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel – Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Bratislava 27.02.2017
Kúpna zmluva na drevoobrábací stroj R/Gv – Ján Beliančin 17.02.2017
Zmluva o dielo č. 03/2017 na zhotovenie projektovej žiadosti – Ing. Zuzana Žideková 08.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 80, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Eva Pavlusíková 06.02.2017
Kúpna zmluva o prevode majetku – Antónia Dadajová 06.02.2017
Rámcová dohoda č. 27892/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu- T+T, a. s. Žilina 19.01.2017
Zmluva o prenájme dopravného prostriedku 16.01.2017
Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017 – DHZ Horný Vadičov 13.01.2017
Zmluva č.1/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017 – FK VADIČOV 02.01.2017

 

Meniny

Streda 19. júna 2024
Dnes má meniny Alfréd,
zajtra Valéria


Galéria

viac