Zmluvy – 2013

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513-191 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov – Ing. Jozef Majchrák 18.12.2013
Zmluva o dielo o poskytovaní servisných služieb – Geosense SK s.r.o. Košice 18.12.2013
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 232, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Anton Kašaj 06.12.2013
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 68, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Michal Vnuk 11.11.2013
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 55, k. ú. Prostredný Vadičov – Hermína Kašíková 22.10.2013
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 342, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Vladimír Kubík 04.10.2013
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513-1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dodávku a montáž kamerového systému v Obci Horný Vadičov – CEBA Žilina, s.r.o. 24.09.2013
Dohoda o prevzatí práv a povinností o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb spoločnosťou Slovanet, a. s. Bratislava 14.09.2013
Nájomná zmluva uzavretá podľa ustanovení § 663 a nasledovných Občianskeho zákonníka č. 40 -1964 Zb. – SVP š.p. Banská Štiavnica 05.09.2013
Nájomná zmluva č. 3-2013 o prenájme priestorov ZŠ pre CVČ 02.09.2013
Nájomná mluva na hrobové miesto č. 14, Prostredný Vadičov – M. Kubík 12.08.2013
Zmluva o nájme bytu č.9-652-2013 – Nájomný bytový dom – J. Poláček a manželka Mária Poláčková 31.07.2013
Zmluva o dielo č. 01-2013 Na externý projektový manažment – Ing. Zuzana Žideková 12.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7331287 – VO – KNC 712,713 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7330695 – VO – KNC 2760 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7328132 – Nájomný bytový dom 652-B 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7328117 – Nájomný bytový dom 651-A 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214558 – Stolárstvo 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214549 – Hasičská zbrojnica 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214540 – Obecný úrad 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214536 – Osada Košariská 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214535 – VO Dolný koniec 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214534 – VO Osada Galierovce 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214533 – VO Osada Rolia 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214526 – Horný Vadičov 160 0107.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214517 – Dom nádeje 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214550 – TJ Slovan 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7107606 – Horný Vadičov 279 01.07.2013
Zmluva o nájme bytu č. 5-651-2013 – Samuel Kubáščik 01.07.2013
Zmluva o dielo_01062013_Horný Vadičov_01-1 – Studio A.P.P. Kysucké Nové Mesto 26.06.2013
Zmluva č. 21-ZA-2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 24.06.2013
Zmluva o nájme bytu č.2-652-2013 – Nájomný bytový dom – F. Smolka 12.06.2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov stavby č. 288, k. ú. Horný Vadičov – K. Pokrivková 07.06.2013
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 67, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – E. Hanzelová 30.05.2013
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – A. Bella a manželka Elena 27.05.2013
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 66, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – R. Sidorová 24.05.2013
Nájomná mluva na hrobové miesto č. 137, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Š. Remišová 24.05.2013
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 28-2007-NONPROFIT – MADO spol. s r.o. Žilina 23.05.2013
Zmluva o nájme na hrobové miesto, č. 207, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – G. Kašík 06.05.2013
Zmluva o dielo č. R_57-2013 – IVeS Košice 26.04.2013
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 29.10.2012 24.04.2013
Kúpna-zmluva-o-prevode-vlastníctva-k-nehnuteľnostiam-J.-Pavlusík-a-J.-Pavlusíková 15.01.2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. D-09-151-486001 zo dňa 29.01.2009 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513-1991 Zb. – Siemens s.r.o. Stromová 9, 831 01 Bratislava 08.01.2013
Zmluva o dielo – Alena Jaššová – Vydavateľstvo HELENA 02.01.2013

 

Meniny

Sobota 13. júla 2024
Dnes má meniny Margita,
zajtra Kamil


Galéria

viac