Zmluvy – 2012

Dohoda č. 69-§50j-2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č. 5-2004 Z. z. 28.11.2012
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka so zhotoviteľom Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o. Žilina 15.11.2012
Zmluva o uverejnení inzercie v publikácii Cestovanie po Slovensku I. – IX. na webovej stránke www.neoslowakia 12.10.2012
Zmluva o právnom zastupovaní – Obec Horný Vadičov – JUDr. M. Šmehýl 12.10.2012
Zmluva o dielo č. 018-11-2231-001 04.10.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214550 – TJ Slovan Horný Vadičov 67 – SSE a. s. Žilina 10.09.2012
Zmluva č. 120828-0133 uzatvorená na odber prenosných batérií a akumulátorov – INSA, s.r.o. Niklová ul., Sereď 03.09.2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu pre Obec Horný Vadičov – SPP, a. s. Bratislava 27.08.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 27, sekcia B, Horný Vadičov – Ing. M. Berešík 03.08.2012
Zmluva č.17-2012Sk o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Obvodného úradu Žilina – k Návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie 01.08.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 65, sekciaC, Horný Vadičov – M. Bieleš 01.08.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7331287 – VO – Dlhá – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7330695 – VO – Pri cintoríne – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7328132 – Nájomný bytový dom 652 – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7328117 – Nájomný bytový dom 651 – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214558 – Horný Vadičov 154 – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214549 – Hasičská zbrojnica – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214540 – Obecný úrad Horný Vadičov 160 – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214536 – VO – Košariská – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214535 – VO – Prostredný Vadičov – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214534 – VO – Galierovce – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214533 – VO – Rolia – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214526 – Obec Horný Vadičov – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7107606 – Nájomný byt Horný Vadičov 279 – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214517 – Dom nádeje – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Darovacia zmluva KRPZ-ZA-EO4-28-102-2012 26.07.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 63, sekcia C, Horný Vadičov – Š. Hoštáková 10.07.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 64, sekcia C, Horný Vadičov – B. Drexlerová 10.07.2012
Zmluva o nájme bytu č. 2 – 651 – 2012 – Erika Harceková 15.06.2012
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb č. 09/2011 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 zo dňa 11.06.2012 – Ing. Jozef Majchrák 13.06.2012
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/§50j/2012 zo dňa 20.04.2012 o poskytnutí príspevku uzvretá s ÚPSVaR v Žiline 13.06.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 20, sekcia B, Horný Vadičov – J. Melichárková 28.05.2012
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 340, sekcia B, Horný Vadičov – J. Hoštáková 28.05.2012
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 62, sekcia C, Horný Vadičov – Š. Mečiak 28.05.2012
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 59, sekcia C, Horný Vadičov – Š. Mečiak 28.05.2012
Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. M. Šmehýl – Obec Horný Vadičov 16.05.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 268, sekcia A, Horný Vadičov – Š. Majčinová 03.05.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 269, sekcia A, Horný Vadičov – J. Káčeríková 03.05.2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov stavby č. 392 Horný Vadičov – AUTO PLUS s.r.o. Budatínska Lehota 143 03.05.2012
Dohoda č. 18/§50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situáce podľa § 50j zák. č. 5/2004 o službách zamestnanosti s ÚPSVaR Žilina 30.04.2012
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – J. Kašík, Horný Vadičov č. 261; K. Kašík, Žilina, Gaštanova 3084/29 – parcela KN E č. 2393, k. ú. Horný Vadičov 30.04.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto sekcia C 58 – S. Ščamba 18.04.2012
Zmluva o nájme bytu č. 1-278-2012 – V. Zajacová 16.04.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.MK-4820-2012-2.5 12.04.2012
Záložná zmluva č. 504/519/2009 uzavretá podľa ustanovení § 151a a násl. Občianskeho zákonníka so ŠFRB Bratislava 11.04.2012
Zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona 513-1991 Zb. – OZ U psej matere Kysuce – ranč Korňa 13.02.2012
Zmluva č. 14-2012 o poskytovaní údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra 31.01.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto: sekcia C, číslo 57 – J. Kubaščík 30.01.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto: sekcia C, číslo 32 – V. Zajacová 16.01.2012
Kúpna-zmluva – A. Ozaniaková – Obec Horný Vadičov 09.01.2012
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam Ľubomír Andel, Štefan Mečiak, Alena Mečiaková a Obec Horný Vadičov 09.01.2012

Meniny

Utorok 28. mája 2024
Dnes má meniny Viliam,
zajtra Vilma


Galéria

viac