Zmluvy – 2016

Zmluva o dielo na stavbu: Asfaltovanie miestnej komunikácie v obci Horný Vadičov – RILINE, s.r.o., Ružomberok 16.12.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2016 – DHZ Horný Vadičov 12.12.2016
Ddatok č. 1 k Zmluve č. 1/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2016 – FK VADIČOV 12.12.2016
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb – Ing. Viera Blažeková 12.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 211, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Emília Hrehorová, Jozef Jankovský 12.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 79, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Emília Hrehorová 12.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 61, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Miroslav Kubík 08.12.2016
Zmluva o spolupráci – Oľga Hlincová, Veľký Grob 06.12.2016
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok – DOXX Plus č. 16cpK114014 01.12.2016
Dohoda č. 16/25/010/96 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina 22.11.2016
Kúpna zmluva na pozemok parc. č. KN-C 1970/67, KN-C 1970/68, KN-C 1970/69 -Alena Švecová, Katarína Kocúrová, Peter Kocúr a Obec Horný Vadičov 11.11.2016
Nájomná zmluva č.4 -2016 – Ing. Alena Kovalíková, Rozkvet 2032-67-53, Považská Bystrica 31.10.2016
Nájomná zmluva – Nájomný bytový dom A, byt č. 6 – Branislav Minárik 31.10.2016
Dohoda o skončení nájmu  – Monika Bodocká, Horný Vadičov 651 31.10.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-613-03643 – Fond na podporu umenia Bratislava 31.10.2016
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Obce Horný Vadičov uzatvorená so SSE -Distribúcia, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 20.10.2016
Zmluva o dielo -118/2016- SoARCH s.r.o., Ing. Jozef Sobčák, Bytčická 16, Žilina 20.10.2016
Kúpna zmluva -staré vozidlo – LAGUNA RENAULT-ŽP EKO QELET a.s. Martin 14.10.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 78, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Dušan Kubík 11.10.2016
Nájomná zmluva – Nájomný bytový dom B, byt č. 7/652 -Tibor Janek 30.09.2016
Nájomná zmluva – Nájomný bytový dom B, byt č. 4/652 – Anna Panušková 30.09.2016
Dohoda o skončení nájmu – Anna Panušková, Dubská cesta 684, Kysucké Nové Mesto 26.09.2016
Kúpna zmluva – Obec Horný Vadičov a Renáta Kováčiková, Nábrežná 951/22, Kysucké Nové Mesto 26.09.2016
Dohoda o skončení nájmu – Milan Mičko a Dominika Mičková – Horný Vadičov 652 26.09.2016
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 č. 3/2016 – Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb, Štúrova 1210/61, Kysucké Nové Mesto 20.09.2016
Darovacia zmluva na nehnutelnosť – novovytvorený pozemok parc.č. 1706/2 – Paulína Káčeriková Horný Vadičov č.248  20.09.2016
Nájomná zmluva o prenájme priestorov pre voľnočasové aktivity č. 9/2016 -CVČ Horný Vadičov – Obec Horný Vadičov, ZŠ Horný Vadičov 20.09.2016
Zmluva o vytvorení diela: Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola: Kataster-Ing. Jozef Káčerik 16.09.2016
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – Antónia Bíziková, Miloš Bízik, Horný Vadičov 167 12.09.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 5/2016 z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 – Združenie mariánskej mládeže Nitra 25.08.2016
Mandátna zmluva na poskytovanie právnych služieb – JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o., Advokátska kancelária, Čadca 25.08.2016
Zmluva č. 4/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 – Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto 15.08.2016
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – SSE – Distribúcia, a. s. Žilina 15.08.2016
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – Jaroslav Mičunda a Zuzana Mičundová, Horný Vadičov 485 01.08.2016
Nájomná zmluva č. 8-2016 – Obec Horný Vadičov, ZUŠ Kysucké Nové Mesto 02.08.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 44, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Ondrej Kubáščik 01.08.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 77, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Kamil Zajac 29.07.2016
Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2016 – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto 12.07.2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov – ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Horný Vadičov 30.06.2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov – Hudobná skupina TORNÁDO 30.06.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na akciu s názvom: „Vadičovské folklórne slávnosti pod Ľadonhorou“ – Žilinský samosprávny kraj Žilina 27.05.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124, k. ú. Prostredný Vadičov – Vladimír Berešík 17.05.2016
Zmluva o prenájme nákladného návesu za traktor 16.05.2016
Nájomná zmluva č. 03-2016 – KAMI LOGISTIC spol. s r.o. 02.05.2016
Nájomná zmluva č. 02-2016 – Mgr. Bernard Janík 02.05.2016
Zmluva ZSV0922201503 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79-2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ENVI – PAK, a. s. Bratislava 15.04.2016
Zmluva č. 1610624 v zmysle Autorského zákona č. 185-2015 Zb. – SLOVGRAM Bratislava 23.03.2016
Zmluva č. 26288 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle občianského zákonníka pre DHZO obce Horný Vadičov 21.03.2016
Kúpna zmluva zo dňa 03.03.2016 uzatvorená medzi Obcou Horný Vadičov a Katarínou Pokrivkovou 03.03.2016
Dodatok č. 1 k Dohode č. 39-2015-§54-ŠnZ zo dňa 30.11.2015 – ÚPSVaR Žilina 02.03.2016
Zmluva o nájme bytu č. 7-851-2016 – Zuzana Beňová 15.02.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 – č. zmluvy 2-2016 – DHZ Horný Vadičov o. z. Horný Vadičov 174 02.02.2016
Dohoda o skončení nájmu – Ing. Stanislav Kubík 01.02.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 č. 1-2016 – FK VADIČOV 25.01.2016
Mandátna zmluva – Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o. Čadca 25.01.2016
Zmluva o odbere odpadov uzatvorená podľa § 536 a nasl. OZ – Peter Bolek – EKORAY Námestovo 22.01.2016
Zmluva o prenájme dopravného prostriedku 18.01.2016
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 272, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Karol Káčerík 18.01.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 87, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Anna Pavlusíková 11.01.2016

Meniny

Sobota 13. júla 2024
Dnes má meniny Margita,
zajtra Kamil


Galéria

viac