Zmluvy – 2019

Názov Publikované
Zámenná zmluva – COOP Jednota, s.d. Čadca 20.12.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena – Ing. Andrea Galieriková, PhD. 17.12.2019
Zmluva o nájme pozemku – Juraj Kucharčík 17.12.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 49-2019 – Martin Mičunda 06.12.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 48-2019 – Martin Mičunda 06.12.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 47-2019 – Martin Mičunda 06.12.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 46-2019 – Martin Mičunda 06.12.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 42-2019 – Vladimír Mičunda 05.12.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16-2019 – Ján Zátorský 02.12.2019
Dodatok k Zmluve o odbere odpadu – Peter Bolek – EKORAY Námestovo 29.11.2019
Darovacia zmluva – bezodplatné darovanie kníh – Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto 29.11.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 45-2019 – Zuzana Kubíková 20.11.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 44-2019 – Vlasta Molková 18.11.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-342 – Michal Minárik 13.11.2019
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 2010-547 – Michal Kubík 13.11.2019
Dohoda č. 19-25-010-70 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 08.11.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 41-2019 – Stanislav Kubík, Mgr. Michal Kubík 21.10.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 40-2019 – Agneša Bellová 17.10.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 36-2019 – Agneša Bellová 17.10.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena – Ing. Andrea Galieriková, PhD. 11.10.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 39-2019 – Renáta Majčínová 11.10.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 38-2019 – Stanislav Kuriak 11.10.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 37-2019 – Emília Kapitulčinová 11.10.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-165 – Anna Tomašcová 11.10.2019
Zmluva o úvere č. 99-001-19 – Prima banka Slovensko, a.s. Žilina 10.10.2019
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 2008-384 – Ján Beliančin 30.09.2019
Zmluva o podmienkach predaja – LIBEX s.r.o. Žilina 27.09.2019
Nájomná zmluva č. 15-2018 – CVČ Horný Vadičov 19.09.2019
Darovacia zmluva peňažného daru na kúpu kosačky pre FK Horný Vadičov – Igor Mičunda 16.09.2019
Nájomná zmluva č. 14-2019 – ZUŠ Kysucké Nové Mesto 12.09.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 1-278-2017 zo dňa 01.03.2017 – Mgr. Veronika Gacíková 11.09.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35-2019 – Emília Dančurová 09.09.2019
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2019-OZ 5041 – ESPIK Group s.r.o. Orlov 05.09.2019
Zmluva o bežnom účte – Prima banka Slovensko 14.08.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 209-K-OK-2019 – Žilinský samosprávny kraj 14.08.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04020 – Fond na podporu umenia, Bratislava 13.08.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov  v roku 2019 č. 5-2019 – Škola vzpierania Kysucké Nové Mesto 12.08.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 34-2019 – Štefan Káčerik 12.08.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33-2019 – Ivana Martikánová 30.07.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32-2019 – Ivana Martikánová 30.07.2019
Zmluva č. 286-2019-CZO o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – T+T, a.s. Žilina 29.07.2019
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 7-652-2019 – Tibor Janek 24.07.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012-587 – Ing. Milan Berešík 24.07.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-378 – Anton Gajdoš 24.07.2019
Zmluva o vytvorení diela – Hudobná skupina LUXBAND 22.07.2019
Dohoda o úhrade ceny zemného plynu – SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava 17.07.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31-2019 – Anna Smidovčinová 27.06.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2019 č. 4-2019 – Združenie mariánskej mládeže, Nitra 25.06.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214566 – H. Vadičov 497 – SSE, a.s. Žilina 07.06.2019
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov – Vladimír Múčka 29.05.2019
Dodatok č. 2 Rámcovej dohody č. 2782-2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu – T+T, a.s. Žilina 27.05.2019
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom, a.s. Bratislava 23.05.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2019 č. 3-2019 – Folklórna skupina Vajčovci 21.05.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-344 – Ing. Ladislav Behúň 17.05.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-343 – Ing. Ladislav Behúň 17.05.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30-2019 – Anna Smidovčinová 17.05.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-001490-003 – Ministerstvo vnútra SR 10.05.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29-2019 – Pavol Pavlusík 07.05.2019
Zmluva o nájme bytu č. 4/652/2019 – Vladimír Stračiak, Žilina 07.05.2019
Zmluva o vytvorení diela – Hudobný skupina In Comma, Kysucké Nové Mesto 07.05.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28-2019 – Jarmila Hoštáková 03.05.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27-2019 – Ondrej Ozaniak 03.05.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-233 – Otília Múčková 03.05.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-234 – Otília Múčková 03.05.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 652-04-2019 – Vladimír Stračiak 24.04.2019
Zmluva č. 39 195 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 23.04.2019
Zmluva o kontrolnej činnosti – EKOTEC, spol. s r.o. Bratislava 12.04.2019
Zmluva č. 2-2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2019 – DHZ Horný Vadičov 09.04.2019
Zmluva č. 1-2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2019 – FK Vadičov 08.04.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb – Slovak Telekom, a.s. Bratislava 04.04.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb – Slovak Telekom, a.s. Bratislava 04.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-103 – Lýdia Škrobáková 04.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-102 – Lýdia Škrobáková 04.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-101 – Lýdia Škrobáková 04.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-100 – Lýdia Škrobáková 03.04.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19-2019 – Viera Hlavatá 22.03.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18-2019 – Viera Hlavatá 22.03.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17-2019 – Viera Hlavatá 22.03.2019
Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác –  Fondstav s.r.o. Bratislava – Petržalka 15.03.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26-2019 – Pavol Kašík 11.03.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25-2019 – Miroslav Bízik 11.03.2019
Zmluva o spracovaní osobných údajov – TEHAS, s.r.o. Kysucké Nové Mesto 07.03.2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi – TEHAS, s.r.o. Kysucké Nové Mesto 07.03.2019
Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy – Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. Bratislava 07.03.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21-2019 – Božena Mináriková 05.03.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24-2019 – Mária Muchová
01.03.2019
Dohoda č. 19-25-50J-5 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – ÚPSVaR Žilina
28.02.2019

Zmluva o reklame – Profesionálny register, s.r.o. Bratislava – 1.str.    

Zmluva o reklame – Profesionálny register, s.r.o. Bratislava – 2.str.

26.02.2019
Zmluva o poskytovaní stravy – Pavlína Bačová, Kysucké Nové Mesto 22.02.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-202 – Martin Kubík 20.02.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-201 – Martin Kubík 20.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11-2019 – Karol Vnuk 20.02.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-90 – Jozef Orieščik 20.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22-2019 – Darina Surovčíková 20.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23-2019 – Darina Surovčíková 20.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20-2019 – Iveta Králiková 18.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10-2019 – Anna Pachoľská 18.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9-2019 – Anna Pachoľská 18.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8-2019 – Anna Pachoľská 18.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7-2019 – Anna Pachoľská 18.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6-2019 – Anna Pachoľská 14.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 208, sekcia B – Mária Káčeríková 14.02.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-263 – Anna Svrčková 14.02.2019
Zmluva o nájme bytu č. 2-652-2019 – Pavol Lúčan, Žilina 14.02.2019
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 7-651-2019 – Zuzana Beňová, Žilina 14.02.2019
Mandátna zmluva – JUDr. Iva Pavlíková, Žilina 12.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 652-02-2019 – Pavol Lúčan 11.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15-2019 – Karol Zátorský 30.01.2019
Zmluva o nákupe pohonných hmôt a ostatného tovaru na čerpacej stanici v Radoli 30.01.2019
Zmluva o bežnom účte – Prima Banka 23.01.2019
Zmluva o bežnom účte – Prima Banka 23.01.2019
Zmluva o bežnom účte – Prima Banka 23.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14-2019 – Božena Berešíková 22.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12-2019 – Božena Berešíková 22.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13-2019 – Božena Berešíková 22.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-461 – Rozália Rudincová 21.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4-2019 – Miroslav Kašík 15.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-9 – Eva Munzarová 15.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-8 – Martin Bízik 15.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-7 – Martin Bízik 15.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5-2019 – Anna Veselovská 15.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 185, sekcia A – František Káčerík 15.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 148, sekcia A – Zuzana Ružičková 15.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-401 – Štefan Zajac 14.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 42, sekcia A – Dana Berešíková 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 302, sekcia B – Dana Berešíková 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12, sekcia B – Mária Zradulová 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13, sekcia B – Mária Zradulová 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 278, sekcia B – Mária Somorovská 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 139, sekcia B – Jozef Beliančin 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1-2019 – Jarmila Zavoďanová 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2-2019 – Jozef Remiš 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3-2019 – Jozefína Kapitulčinová 09.01.2019
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 2008-161 – Anna Melišová 05.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-219 – Katarína Bíziková 02.01.2019

 

Meniny

Sobota 13. júla 2024
Dnes má meniny Margita,
zajtra Kamil


Galéria

viac