Zmluvy – 2014

Dohoda o skončení nájmu – prenájom bytu č. 2-652 – František Smolka 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1-278-2012 -Viera Zajacová 31.12.2014
POZVÁNKA - ŠKOLSKÝ PLES 2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10-652-2014 – Lukáš Zátorský 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9-652-2014 – Ján Poláček a manželka Mária Poláčková 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 8-652-2014 – Pavol Helt 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7-652-2014 – Anna Panušková 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6-652-2014 – Ing. Veronika Mlynárová 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5-652-2014 – Erika Káčeríková 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4-652-2014 – Milan Mičko a manželka Dominika Mičková 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu č. 1-652-2014 – Ondrej Soľak 31.12.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 9-652-2014 – Ján Poláček a manželka Mária Poláčková 31.12.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 8-652-2014 – Pavol Helt 31.12.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 7-652-2014 – Anna Panušková 31.12.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5-652-2014 – Erika Káčeríková 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3-652-2014 – Bc. Terézia Klučiariková 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10-651-2014 – Michal Zátorský 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9-651-2014 – Miroslava Orešanová 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7-651-2014 – Ing. Stanislav Kubík 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6-651-2014 – Monika Bodocká 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5-651-2014 – Samuel Kubáščik 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4-651-2014 – Mgr. Iveta Žuborová 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3-651-2014 – Ondrej Martinček 31.12.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5-651-2014 – Samuel Kubáščik 31.12.2014
Zmluva o nájme bytu č. 2-651-2014 – Erik Harcek 31.12.2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1-651-2014 – Viera Galieriková 31.12.2014
Zmluva o prenájme nebytových priestorov – V. Mozol 31.12.2014
Dohoda o skončení nájmu – Erika Harceková 30.12.2014
Oznámenie o ukončení zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 0072145583 – ČOM 7214558 30.12.2014
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb – Ing. Viera Blažeková 16.12.2014
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – UNICON Slovakia, spol. s r. o. Žilina 16.12.2014
Zmluva o nájme bytu č. 6-652-2014 – Ing. Veronika Mlynárová 15.12.2014
Dohoda o skončení nájmu – Ing. Veronika Mlynárová 15.12.2014
Zmluva o nájme bytu č. 4-652-2015 – Milan Mičko a manželka Dominika Mičková 15.12.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 71, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Štefánia Pakancová 27.11.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 3, k. ú. Prostredný Vadičov – Mária Hrošovská 18.11.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10-2014 – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto 10.11.2014
Dohoda o skončení nájmu – Vladimír Ďurika 31.10.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 372,sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Antónia Kuriaková 28.10.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100187009 – ČOM – 7214537 21.10.2014
Zmluva o prenájme pásového rýpadla MINI – ZEPPELIN SK, s.r.o. Banská Bystrica 11.10.2014
Zmluva o dodávke plynu – odberné miesto č. 4100043261 – Horný Vadičov č. 288 02.10.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 4-652-2014 – Ing. Veronika Mlynárová 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3-652-2014 – Bc. Terézia Klučiariková 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 1-652-2014 – Ondrej Soľak 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 10-651-2014 – Michal Zátorský 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 9-651-2014 – Miroslava Orešanová 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 7-651-2014 – Ing. Stanislav Kubík 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 6-651-2014 – Monika Bodocká 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3-651-2014 – Ondrej Martinček 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 4-651-2014 – Mgr. Iveta Žuborová 30.09.2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1-651-2014 zo dňa 30.09.2014 – Viera Galieriková 30.09.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 270, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Štefánia Madigárová 12.09.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 43, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Štefánia Madigárová 12.09.2014
Zmluva o nájme bytu č. 10-652-2014 – Lukáš Zátorský 02.09.2014
Zmluva o dielo č. 02-08-14 – ROSSEČ s.r.o. Varín 01.08.2014
Zmluva o dielo č. 01-08-14 – ROSSEČ s.r.o. Varín 01.08.2014
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu a cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a maloodber 30.07.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 70, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Zdena Tomanová 24.07.2014
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – Obec Horný Vadičov – Karol Kubaščík a manželka Alena 24.07.2014
Dohoda č. 56-A-2014 o aplikácii § 10 zákona č. 417-2013 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe – ÚPSVaR Žilina 22.07.2014
Zmluva o nájme bytu č. 5-652-2014 – Erika Káčeríková 15.07.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 69, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Emília Kubaščíková 15.07.2014
Zmluva o dielo č. 05-2014 na extrerný projektový manažment – Ing. Zuzana Žideková 04.07.2014
Nájomná zmluva o prenájme pozemku – Benedikt Minárik, Horný Vadičov 195 30.06.2014
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca – Stanislav Bača 30.06.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy- Z2214012070601 na projekt Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v Obi Horný Vadičov 27.06.2014
Zmluva o dielo č. 01-07-2014 uzavretá v súlade s ustanoveniami § 536 a násl. Zák. č. 513-1991 Zb. a ustanoveniami Zák. č. 618-2003 Zb. Autorského zákona – Studio A.P.P., s.r.o., Kysucké Nové Mesto 24.06.2014
Zmluva č. 24087 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 24.06.2014
Nájomná zmluva č. 5-2014 o prenájme priestorov – ZUŠ Kysucké Nové Mesto 10.06.2014
Zámenna zmluva – Obec Horný Vadičov – Denisa Orieščiková 09.06.2014
Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti – MUDr. J. Borák – Kuratíva, s.r.o. 03.06.2014
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projekt Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v Obci Horný Vadičov – Euro Dotácie, a. s. Žilina 02.06.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 4511598 Amfiteáter Horný Vadičov Hájnice 30.05.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 240, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Stanislav Slivka 13.05.2014
Rámcová zmluva o vzájomnej mediálnej spolupráci na rok 2014 – RÁDIO SEVER s.r.o. a Obec Horný Vadičov 13.05.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 č. MK-2375-2014-2.5 13.05.2014
Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 10-2014 – ZAM Company, s.r.o. Staškov 05.05.2014
Zmluva o dielo č. 37-2014 23.04.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 číslo – MK-2676-2014-2.1 14.04.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 288, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Antónia Beliančinová, ČSA 1302, Kysucké Nové Mesto 09.04.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 287, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Antónia Beliančinová, ČSA 1302, Kysucké Nové Mesto 09.04.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 29, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Jarmila Melichárková, ČSA 10, Bohumín 07.04.2014
Zmuva o dielo 2014-2015 – Kysucký žurnál – Vydavateľstvo HELENA 28.02.2014
Zámenná zmluva uzavretá medzi – Obec Horný Vadičov a Milan Ozaniak, Horný Vadičov č. 258 29.01.2014
Zmluva č. 70240 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 23.01.2014
Zmluva č. 440-112-9189-2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 23.01.2014

 

Meniny

Streda 19. júna 2024
Dnes má meniny Alfréd,
zajtra Valéria


Galéria

viac