Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexikologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Najstarší symbol Obce Horný Vadičov je známy podľa odtlačkov bližšie nedatovaného pečatidla z druhej polovice 18. storočia. Pečať publikoval J. Fojtík vo svojej práci Mestské a obecné pečate Trenčianskej župy. Bratislava 1974. Kruhopis pečate znie SIGIL(LUM) P(OSSESIONIS). FELSICO VADICZO (teda pečať Obce Horný Vadičov). V strede pečatného poľa vyrastá medzi dvoma výhonkami kvet slnečnice.

Mladšie pečatidlá sú už iba nápisové.

Je prirodzené, že pri tvorbe erbu je potrebné rešpektovať najstaršiu známu pečať, ktorej motív je mimoriadne vhodný na heraldickú úpravu. Heraldicky správne sfarbenie motívu je slnečnica zlatá s čiernym, zeleno mrežovaným stredom a zelenou stopkou. Zelenú farbu nesú aj dve mladé ratolesti. Pole je zlaté, čo vhodne korešponduje so zlatou farbou slnečnice.

 

ERB OBCE
Je heraldicky upraveným historickým symbolom obce a má túto podobu:
V červenom štíte zo zlatej pažite vyrastajúca zlatá slnečnica s čiernym, zeleno mrežovaným stredom, po jej bokoch vyrastajú dva zelené výhonky.
Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí a teda pri publikovaní erbu Obce Horný Vadičov v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať. V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá.
Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa zelená vyjadrí šikmým, červená zvislým šrafovaním, čierne ako plná a zlatá sa vyjadrí bodkovaním.

 

PEČAŤ OBCE
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HORNÝ VADIČOV. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 

VLAJKA OBCE
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/10), červenej (2/10), žltej (4/10), červenej (2/10) a žltej (1/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmy, t. j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

ZÁSTAVA OBCE
Od spomenutých troch symbolov možno odvodiť ďalšie. Zástava Obce Horný Vadičov má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Prečo si vybrali kvet slnečnice za symbol? S istotou to nemôžeme tvrdiť, len sa môžeme domnievať, že odrazom zlatého slnka na zemi je súkvetie slnečnice. Slnečnica má rada slnko a naozaj sa mu podobá tvarom aj farbou okrajových lúčovitých kvietkov. Od rána do večera sa úbory slnečnice otáčajú za slnkom a sledujú jeho dráhu. Slnečnica sa do Európy dostala prostredníctvom Španielov na začiatku 16. storočia a odtiaľ sa cez západnú Európu dostala až k nám. Takže jej význam mohli poznať už naši zemania a možno že v našich podmienkach ju začali aj pestovať.

Symboly obce schválilo na svojom zasadnutí zastupiteľstvo obce dňa 22.5.1998 a 16.8.1998 ich správca farnosti Mgr. Ján Sňahničan posvätil.

 

Meniny

Streda 19. júna 2024
Dnes má meniny Alfréd,
zajtra Valéria


Galéria

viac