Životné prostredie – oznámenie o správnom konaní – výrub stromov

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín – Mesto Kysucké Nové Mesto 2

 

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín – Mesto Kysucké Nové Mesto 1

 

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny – Mesto Kysucké Nové Mesto

 

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Kysucké Nové Mesto

 

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub drevín rastúcich na pozemku p. č. KN-C 691 v k. ú. Dolný Vadičov – Obec Dolný Vadičov

 

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej na parcele č. KN-C 691 v k. ú. Dolný Vadičov – Obec Dolný Vadičov

 

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543-2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub drevín rastúcich na pozemku p. č. KNC 102/3 v k. ú. Prostredný Vadičov – MUDr. Igor Bízik, Žilina

 

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny na parcele KN-C 226/1 v k. ú. Kysucké Nové Mesto – Mesto Kysucké Nové Mesto

 

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub drevín rastúcich na pozemkoch p. č. KNC 1970-95, 1970-116, 1970-117, 1970-118, 1970-119, 1970-98 v k. ú. Horný Vadičov – Mária Nováková, Jarmila Kohútová, Kysucké Nové Mesto

 

Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub drevín rastúcich na pozemku p. č. KNC 150 v k. ú. Horný Vadičov – Ing. Lukáš Martinka, Žilina

 

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub drevín rastúcich na pozemku č. KNC 598/2 a 598/3 v k. ú. Horný Vadičov – Ing. Karol Vérffy, Bratislava

 

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub drevín rastúcich na pozemku č. KNC 193/8 v k. ú. Kysucké Nové Mesto – Mesto Kysucké Nové Mesto

 

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na parcele č. KN-C 193/8 v k. ú. Kysucké Nové Mesto – Mesto Kysucké Nové Mesto

 

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydanie súhlasu na výrub dreviny  na parcele č. KN-C 141/36, KN-E 5183 v k. ú. Kysucké Nové Mesto – Mesto Kysucké Nové Mesto

 

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej na parcele č. KN-C 141/36, KN-E 5183 v k. ú. Kysucké Nové Mesto

 

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej na parcele č. KN-C 1954/6 v k. ú. Horný Vadičov – Obec Horný Vadičov

 

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydanie súhlasu na výrub drevín na parcele č. KN-E 1968 v k.ú. Horný Vadičov – Ing. František Bláha a Ľubica Bláhová

 

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydanie súhlasu na výrub dreviny na parcele č. KN-C 141/36 v k.ú. Kysucké Nové Mesto – Mesto Kysucké Nové Mesto

 

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej na parcele č. KN-C 141/36 v k. ú. Kysucké Nové Mesto

 

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku par. č. KN-C 45, k.ú. Horný Vadičov – Kamil Remiš, bytom Horný Vadičov č. 308

 

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov –  súhlas na výrub  dreviny na pozemku parc. č. KN-C 499, k. ú. Horný Vadičov – Lukáš Šteiniger, Závodská cesta 2959/8, Žilina

 

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydanie súhlasu na výrub  dreviny na pozemku parc. č. KNC 1 v k. ú. Prostredný Vadičov – Božena Adamíková, Daxnerova 1, Žilina

 

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny na pozemku parc. č. 2399/25 v k. ú. Horný Vadičov

 

Oznámenie o začatí konania podľa § 82, ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcelách KN-C 141/71 v k. ú. Kysucké Nové Mesto – vydanie súhlasu na výrub stromov – Mesto Kysucké Nové Mesto

 

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na parcelách KN-C 141/1 a 141/71 v k. ú. Kysucké Nové Mesto

 

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub stromov – Mesto Kysucké Nové Mesto

 

Určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 69 od.3 a § 68 písm. q zák. č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení – Mesto Kysucké Nové Mesto – Oznam

 

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov na pozemku KNE 1858, k. ú. Horný Vadičov – Martin Mičunda, Horný Vadičov č. 153

Meniny

Streda 19. júna 2024
Dnes má meniny Alfréd,
zajtra Valéria


Galéria

viac